Najkraće Evanđelje

Najkraće Evanđelje.

Oglasi

Vrijeme u kojem živimo!

Vrijeme u kojem živimo!

Efežanima 5,16Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!

Otkrivenje 1,3Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

Otkrivenje 22,10A zatim će mi: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!

 Marko 1, 15»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

 Jeremija 51,33Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: kći je Vavilonska kao gumno; vrijeme je da se nabije, još malo, pa će doći vrijeme da se požnje.

 Psalam 119,126Vrijeme je da Gospod radi; oboriše zakon tvoj.

 Psalam 145,15Oči sviju čekaju tebe: ti im daješ hranu u pravo vrijeme.

Mudre izreke 15,23Svaki se raduje zgodnim odgovorom usta svojih; riječ u pravo vrijeme – kako je dragocjena!

Mudre izreke 25,11Kao zlatne jabuke na srebrnim zdjelama, takva je riječ u pravo vrijeme izrečena.

Jeremija 5,24I ne kaži sebi: ‘Bojmo se Gospoda, Boga svojega, koji daje dažd, rani i kasni dažd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdržava nam žetvu!’

 Luka 12,42Gospodin odgovori: “Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj, kojega postavlja gospodar nad svojom družinom, da im u pravo vrijeme daje hranu?

2.Korinćanima 6,2Jer govori: “U pravo vrijeme usliših te, i u dan spasenja pomogoh ti.” Evo, sad je “pravo vrijeme”! Evo, sad je “dan spasenja”!“

Treba li nas plašiti čipiranje ljudi?

Treba li nas plašiti čipiranje ljudi?

Djela apostolska 26,22 Ali uz pomoć Božju stojim do dana današnjega i svjedočim i malom i velikom, ništa drugo ne govoreći, osim što su govorili proroci, da će biti, i Mojsije:
Otkrivenje 13,3………Sva se zemlja, začuđena, zanijela za Zvijeri 4i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govoreći: »Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?« 5I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca. 6I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. 7I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: 8da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta. 9Tko ima uho, nek posluša! 10Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
11I vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj. 12Vrši svu vlast one prve Zvijeri, u njenoj nazočnosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana. 13Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi. 14Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje. 15I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. 16Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, 17i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina.
18U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.”

Tako je prorečeno, tako mora biti I bit će! Hvala Bogu što nam je unaprijed sve objavio I hvala Bogu što oni koji slušaju Njega, znaju što slijedi nakon opisanih događaja!

Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!”

Otkrivenje 1,7 Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

Hebrejima 10,37 Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doći će i neće zakasniti.

1. Solunjanima 4, 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Razlikovanje Duhova

 1. Razlikovanje Duhova

  1. Korinćanima 12, 1O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. 2Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. 3Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: »Prokletstvo Isusu«. I nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. 4Različiti su dari, a isti Duh; 5i različite službe, a isti Gospodin; 6i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. 7A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 8Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; 9drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; 10drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. 11A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

  1.Korinćanima 12, 27A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. 28I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. 29Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? 30Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?31Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! 


Malahija 3, 16Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju ime njegovo. 17Moji će biti, moja stečevina – govori Jahve nad vojskama. U dan koji spremam bit ću im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. 18I tada ćete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi.

Ezekijel 44, 21I nijedan svećenik, kad mu je poći u unutrašnje predvorje, neka ne pije vina. 22Neka se ne žene udovicom ili puštenicom, nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom svećenikovom. 23Neka mi narod uče razlikovati sveto od nesvetoga, lučiti nečisto od čistoga. 24U parnicama oni neka budu suci: neka sude po mojim zakonima; i neka čuvaju zakone i uredbe o svim mojim blagdanima i neka svetkuju moje subote.

Hebrejima 5, 11O tome nas čeka besjeda velika, ali teško ju je riječima izložiti jer ste tvrdih ušiju. 12Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji, a ono treba da tkogod vas ponovno poučava početnička počela kazivanjâ Božjih. Takvi ste: mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. 13Doista, tko je god još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti jer – nejače je. 14A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana čula za rasuđivanje dobra i zla.

Luka 10, 17Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« 18A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. 19Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. 20Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«

Hošea 14, 10Tko je mudar neka shvati ovo,

i čovjek razuman neka spozna!

Jer pravi su putovi Jahvini:

pravednici hode po njima,

grešnici na njima posrću.

1.Ivanova 4, Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu,

nego provjeravajte duhove jesu li od Boga,

jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

2Po ovom prepoznajete Duha Božjega:

svaki duh koji ispovijeda

da je Isus Krist došao u tijelu,

od Boga je.

3A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa,

nije od Boga:

on je Antikristov,

a za nj ste čuli da dolazi

i sad je već na svijetu.

4Vi ste, dječice, od Boga

i pobijedili ste ih

jer je moćniji Onaj koji je u vama

nego onaj koji je u svijetu.

5Oni su od svijeta,

zato iz svijeta govore

i svijet ih sluša.

6Mi smo od Boga.

Tko poznaje Boga, nas sluša,

a tko nije od Boga, ne sluša nas.

Po tom prepoznajemo Duha istine

i duha zablude.

1. Ivanova 4, 20Rekne li tko: »Ljubim Boga«,

a mrzi brata svog,

lažac je.

Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi,

Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

21I ovu zapovijed imamo od njega:

Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

1. Ivanova 3,10           Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega.“

Božji talenti

Bog mi povjerava

Bog mi povjerava!

Bog mi povjerava ove talente, a ja kao vjerni i dobri sluga umnožavam ih kako bih Mu predočila svoj rad u Njegovom djelu.

Darovi Duha Svetog meni:
1. Poučavanje
2. Razlikovanje Duhova
3. Tumačenje
4. Služenje
5. Vjera

Razviti Duhovne darove uz povjerene:
6. Tješenje
7. Prorokovanje
8. Jezici
9. Svjedočenje
10. Evangeliziranje

Svi su darovi isprepleteni i trebam ih koristiti na slavu Božju i izgradnju bližnjih.

 1. PoučavanjeBože moj, molim te da me vodiš i da mi tumačiš svojim Duhom Svetim što trebam poučavati i kako?

  Odgovor:
  1. Timoteju 6, 2.-10.
  To poučavaj!
  “Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time.“
  “Činimo dobročinstvo služeći gospodarima svojim.“
  “Ne budimo srebroljupci.“
  1. Timoteju 4, 11.
  “Svjetovne pak i bablje priče odbijaj.“
  (posveti se čitanju, poticanju, poučavanju)
  “Sve uzimati sa zahvalnošću, jer se posvećuje rječju Božjom i molitvom.“
  Pogrešan nauk:“Onih koji zabranjuju ženiti se!“
  „Onih koji nameću suzdržavanje od jela što ih je Bog stvorio.“
  „Korist od tjelesnog vježbanja.“
  Važna je POBOŽNOST, temeljena na vjeri, kreposti, spoznanju, suzdržljivosti i postojanosti,
  jer se na to naziđuje bratoljublje i ljubav.
  To zapovijedaj i naučavaj!

  2. Petrova 1, 3Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.5Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznanje, 6spoznanjem suzdržljivost, suzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, 7pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. 10Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! 11Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Kada primimo čvrsto pouzdanje u Boga (vjeru), onda razlikujemo dobro od zla ( imamo krepost, vrline, moral), poimamo zbilju zasnovano na iskustvu i mišljenju (spoznajemo), postajemo umjereni (suzdržljivi), očvršćujemo se u trajnosti (postojanosti), uspostavljamo dubok osoban odnos i iskustvo s Bogom (pobožni smo), to rađa ljubav prema braći iz sveg srca bez licemjerja (bratoljublje), kruna svega su najintenzivniji osjećaji bliskosti s Bogom i bližnjima (ljubav).

Galaćanima 6, 1Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti. 2Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov! 3Jer misli li tko da jest štogod, a nije ništa, sam sebe vara.4Svatko neka ispita sam svoje djelo pa će onda u samom sebi imati čime se dičiti, a ne u usporedbi s drugim. 5Ta svatko će nositi svoj teret. 6Koji se uči Riječi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem.
7Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! 8Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.
9Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! 10Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri.

Početak službe

19.09.2014. petak, 14:52h, Virovitica

Proučavanje nakon upućene posebne molitve

2. Petrova 1, 10.- Zato, braćo, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj POZIV i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti.(K.S.)

Oče moj nebeski, molim te da mi objasniš pobliže „MOJ POZIV“?!

2. Petrova 1,10            Zato, braćo, postarajte se još većma, da svoj poziv i izbor utvrdite dobrim djelima; jer čineći ovo nećete pasti nikada.(Šarić)

2. Petrova 1, 10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogrešiti nikad;(Karadžić)

2. Petrova 1, 10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoje zvanje i izbor utvrdite; jer, ako to činite, nećete nikad pogrešiti.(Stefanović)

2. Petrova 1, 10 Zato, braćo, postarajte se da što više utvrdite svoje zvanje i svoj poziv, jer čineći tako nećete pokliznuti;(Bakotić)

2. Petrova 1, 10 For this reason, my brothers, take all the more care to make your selection and approval certain; for if you do these things you will never have a fall: (Basic English)

Duh Sveti prevodi:“….poduzmite sve više njege da učinite svoj izbor i odobrenje izvjesnim …“

Bože moj, što treba biti „MOJ IZBOR“?

Duh Sveti odgovara:“… Život, dakle, biraj, 20ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim: Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati.«“(K.S)

Bože moj, želiš mi reći da njegujem svoj život koji ti odobravaš i činiš izvjesnim. Daješ mi poziv da živim, ljubeći Tebe, prijanjajući uz Tebe i slušajući Tvoj glas. Vršeći tako Tvoj poziv, imat’ ću miran boravak na zemlji za koju si se zakleo da ćeš je dati ocima mojim. Tvoje je obećanje da čineći tako neću nikada pasti.
Bože moj, hvala Ti!

Oče moj, na koju „obećanu zemlju“ si mislio? Na neku zemlju na svijetu ili na moju nebesku domovinu? U ovu zemaljsku postojbinu si već odavno bio uveo svoju djecu, ali oni padoše. Meni obećaješ nešto drugo i kažeš da neću nikada pasti. To bi značilo da me upućuješ na nebesku domovinu. Možeš li mi to svojim Duhom Svetim potvrditi?

Filipljanima 3,20         Ali naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista,

Hvala ti Oče nebeski!

Oče moj, možeš li me još samo svojim Duhom Svetim uputiti, što mi je činiti dok čekam ispunjenje moje današnje posebne molitve upućene Tebi?

2. Petrova 3, 14Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.

Grčki aspiloi = bezgrešna , to je prevedeno kao (neokaljani)
Grčki amometoi = besprijekorna

Filipljanima 4, 1Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu.
2

 Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu. 3Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.
4Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 5Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! 6Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. 7I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
8Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! 9Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

Hvala ti Bože na svemu! Amen!

Početak subote u 18:57h, slaveći Boga pjesmom iz pjesmarice broj 232

“Ti si Kriste stijena mira“

Ti si Kriste, Stijena mira usred mora svijeta tog,
a ja ptica koja bira mjesto pored srca Tvog!

Bura bjesni, more pjeni, propast prijeti gnijezdu mom,
al’ uzalud, jer je meni Tvoje srce pravi dom!

Ti si, Kriste, Stijena svijeta za sve ptice jata mog,
odmor nakon dugog leta iznad mora nemirnog!

Mojoj duši Ti si nada koja hrani čežnje sve!
Tebi letim, letim sada, Stijeno moja, Isuse!

Luka 16, 9.-12. – „I ja vam kažem: stecite sebi prijatelja lažnim bogatstvom, da vas prime u svoje vječne stanove kad ga vama nestane. Tko je vjeran u najmanjoj stvari, vjeran je i u velikoj. Tko je nevjeran u najmanjoj stvari, nevjeran je i u velikoj. Ako niste bili vjerni u lažnom bogatstvu, tko će vam povjeriti pravo? Ako li u tuđem niste bili vjerni, tko će vam dati vaše?“

Duh Sveti daje objašnjenje navedenih stihova, koji su mi zvučali totalno nejasno.
Kažem vam, prijatelje steknite kroz bogatstvo ovog života, tako da kad osiromašite, budete primljeni u vječne stanove.
Onaj tko je Bogu nevjeran dok posjeduje „zemaljsko bogatstvo“, neće mu biti povjereno ni nebesko bogatstvo. Ako, kao nebeska djeca, na tuđem vlasništvu (zemlji) nismo bili vjerni Ocu nebeskom, kako da nam Bog povjeri nebesko vlasništvo koje nam inače pripada?